Kancelaria adwokata Tomasza Posadzkiego specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych oraz w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Świadczy też – zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców – usługi zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji państwowej.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej spółek różnych sektorów i branż, w tym sektorów: energetycznego, mediów, medycznego, spożywczego, teleinformatycznego, budowlanego czy handlu i usług, pozwala zaoferować doradztwo prawne obejmujące całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W tym zakresie są to: przygotowywanie dokumentów założycielskich, dokumentów związanych z przekształcaniami oraz transakcji zbycia udziałów lub akcji, udział w negocjacjach, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, opracowywanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie spraw pracowniczych, spraw sądowych i egzekucyjnych.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa dotyczące obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych i prowadzenia audytu prawnego oraz przygotowywania analiz prawnych. W tym ostatnim zakresie posiada doświadczenie w doradztwie dla Ministerstwa Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z dotychczasową pracą członkowie zespołu Kancelarii uczestniczyli w procesach restrukturyzacyjnych dużych podmiotów gospodarczych, negocjowaniu wewnętrznych regulacji prawnych z pracownikami i związkami zawodowymi.

Zespół Kancelarii zajmuje się także regulowaniem spraw majątkowych, w tym stanów prawnych nieruchomości, oraz prawnym przygotowywaniem inwestycji. Ma bogatą praktykę w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących ograniczenia prawa własności nieruchomości, zniesienia współwłasności, roszczeń wynikających z prawa własności, w tym roszczeń o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Członkowie zespołu Kancelarii łączą kwalifikacje zawodowe z umiejętnością szybkiej oceny sytuacji prawnej Klienta i wskazania drogi prawnej odpowiedniej do Jego potrzeb.