Tomasz Posadzki – adwokat, właściciel Kancelarii
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1993 r. roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, karnym, administracyjnym. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek różnych branż i sektorów (m.in. energetycznego, mediów, medycznego, spożywczego, teleinformatycznego, budowlanego, handlu i usług), jak również w prawie zamówień publicznych i samorządu terytorialnego, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości i lokali, budowlanego oraz ochrony środowiska. Zajmuje się przygotowywaniem transakcji nabycia i zbycia udziałów w spółkach, sporządzaniem audytów prawnych i opracowywaniem analiz prawnych spółek należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów. Poza doświadczeniem adwokackim ma też wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach sektora mediów elektronicznych i teleinformatyki. Pełnił między innymi funkcje we władzach wykonawczych i stanowiących samorządu terytorialnego oraz w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych, samorządu terytorialnego, jak i spółek Skarbu Państwa. Posługuje się językiem angielskim.

Łukasz Berg – adwokat
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy i prawie zamówień publicznych. Zajmuje się stałą obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma praktykę w przygotowywaniu audytów prawnych, analiz prawnych spółek należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów oraz w obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego i sektora medycznego. Biegle posługuje się językiem angielskim (certyfikat LCCI 3), językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Przemysław Czaicki – adwokat
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się m.in. w prawie karnym i handlowym. Zajmuje się stałą obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym doradztwem w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych. Ma doświadczenie w przygotowywaniu analiz prawnych spółek należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów oraz w obsłudze prawnej spółek sektora medycznego. Posługuje się językiem angielskim.