Nasza kancelaria

Ponad 25 lat doświadczenia

Kancelaria adwokata Tomasza Posadzkiego specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych oraz w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Świadczy też – zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców – usługi zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji państwowej.

O kancelarii
O kancelarii - Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie kancelarii w obsłudze prawnej spółek różnych branż i sektorów, w tym: transportu kolejowego i spedycji, działalności portowej i przeładunkowej, produkcji rolno-spożywczej, IT i telekomunikacji, usług medycznych, energetyki, mediów, poligrafii, usług deweloperskich i budowlanych, czy handlu i gastronomii pozwala zaoferować doradztwo prawne obejmujące całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Są to między innymi przygotowywanie dokumentów założycielskich, dokumentów związanych z przekształceniami oraz transakcjami zbycia udziałów lub akcji, udział w negocjacjach, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych i opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych oraz prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych, prowadzenie spraw pracowniczych, spraw sądowych i egzekucyjnych.

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem audytu prawnego, w tym w zakresie oceny przestrzegania ładu korporacyjnego w spółkach oraz przygotowywaniem analiz prawnych. W tym ostatnim obszarze posiada doświadczenie w doradztwie dla Ministerstwa Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W związku z dotychczasową pracą członkowie zespołu i współpracownicy kancelarii uczestniczyli w procesach restrukturyzacyjnych dużych podmiotów gospodarczych, negocjowaniu wewnętrznych regulacji prawnych z pracownikami i związkami zawodowymi.

 

Zespół kancelarii zajmuje się także regulowaniem spraw majątkowych, w tym stanów prawnych nieruchomości oraz prawnym przygotowywaniem inwestycji. Ma bogatą praktykę w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, zasiedzenia, roszczeń wynikających z prawa własności, w tym roszczeń o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

O kancelarii - Wieloletnie doświadczenie

Członkowie zespołu kancelarii i jej współpracownicy łączą kwalifikacje zawodowe z umiejętnością szybkiej oceny sytuacji prawnej Klienta i wskazania drogi prawnej odpowiedniej do jego potrzeb.

Czytaj więcej o naszym zespole
Masz pytania do nas?
Kontakt