Zespół

Tomasz Posadzki
adwokat, właściciel Kancelarii

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1993 r. roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, pracy i administracyjnym. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzi też sprawy karne przedsiębiorców. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek różnych branż i sektorów (m.in. transportu kolejowego i spedycji, działalności portowej i przeładunkowej, produkcji rolno-spożywczej, IT i telekomunikacji, usług medycznych, energetyki, mediów, usług budowlanych i deweloperskich, handlu i gastronomii), jak również w prawie samorządu terytorialnego i budowlanym, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości, lokali i ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. Zajmuje się przygotowywaniem transakcji nabycia i zbycia udziałów w spółkach, sporządzaniem audytów prawnych i opracowywaniem analiz prawnych spółek, w tym należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów. Poza doświadczeniem adwokackim ma też wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach sektora mediów elektronicznych i teleinformatyki. Pełnił między innymi funkcje we władzach wykonawczych i stanowiących samorządu terytorialnego oraz w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych, samorządu terytorialnego, jak i spółek Skarbu Państwa. Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Posadzki
Łukasz Berg
adwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie pracy. Zajmuje się stałą obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzi również sprawy karne przedsiębiorców. Ma praktykę w przygotowywaniu audytów prawnych, analiz prawnych spółek należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów oraz w obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego, sektora medycznego i sektora poligraficznego. Biegle posługuje się językiem angielskim (certyfikat LCCI 3), językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

Łukasz Berg
Masz pytania do nas?
Kontakt