Oferta

Sprawy gospodarcze, cywilne i administracyjne

Świadczymy pomoc przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych i każdemu, kto potrzebuje pomocy w sprawach cywilnych. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z każdej dziedziny prawa cywilnego, od prostych spraw o zapłatę, po skomplikowane procesy o odszkodowanie, wynikające z niewykonania umów lub będące następstwem czynów niedozwolonych. Prowadzimy też sprawy dotyczące ochrony własności lub zniesienia współwłasności.

 

Zastępujemy Klientów przed sądem pracy w sprawach o przywrócenie do pracy, czy odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Reprezentujemy także Klientów w ich sporach z urzędami oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Mamy bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności przesyłu w związku z inwestycjami przedsiębiorstw energetycznych i innych operatorów przesyłowych.

 

Prowadzimy też dla naszych Klientów sprawy dotyczące windykacji zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników, począwszy od windykacji polubownej, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy gospodarcze, cywilne i administracyjne
Masz pytania do nas?
Kontakt