Kancelaria adwokata Tomasza Posadzkiego specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych oraz w kompleksowej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Świadczy też – zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców – usługi zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji państwowej.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej spółek różnych sektorów i branż, w tym sektorów: energetycznego, mediów, medycznego, spożywczego, teleinformatycznego, budowlanego czy handlu i usług, pozwala zaoferować doradztwo prawne obejmujące całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W tym zakresie są to: przygotowywanie dokumentów założycielskich, dokumentów związanych z przekształcaniami oraz transakcji zbycia udziałów lub akcji, udział w negocjacjach, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, opracowywanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych, prowadzenie spraw pracowniczych, spraw sądowych i egzekucyjnych.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa dotyczące obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych i prowadzenia audytu prawnego oraz przygotowywania analiz prawnych. W tym ostatnim zakresie posiada doświadczenie w doradztwie dla Ministerstwa Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z dotychczasową pracą członkowie zespołu Kancelarii uczestniczyli w procesach re


Tomasz Posadzki – adwokat, właściciel Kancelarii
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1993 r. roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, karnym, administracyjnym. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek różnych branż i sektorów (m.in. energetycznego, mediów, medycznego, spożywczego, teleinformatycznego, budowlanego, handlu i usług), jak również w prawie zamówień publicznych i samorządu terytorialnego, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości i lokali, budowlanego oraz ochrony środowiska. Zajmuje się przygotowywaniem transakcji nabycia i zbycia udziałów w spółkach, sporządzaniem audytów prawnych i opracowywaniem analiz prawnych spółek należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów. Poza doświadczeniem adwokackim ma też wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach sektora mediów elektronicznych i teleinformatyki. Pełnił między innymi funkcje we władzach wykonawczych i stanowiących samorządu terytorialnego oraz w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, zarówno prywatnych, samorządu terytorialnego, jak i spółek Skarbu Państwa. Posługuje się językiem angielskim.

Łukasz Berg – adwokat
Ukończył studia prawnicze na Wy


Kancelaria Adwokacka
Adw. Tomasz Posadzki
ul. Strzelecka 7b
80-803 Gdańsk
Kom.: 601 61 98 78
t.posadzki@adwokatposadzki.pl