Oferta

Sprawy karne i wykroczenia

Pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania. Świadczymy pomoc osobom pokrzywdzonym popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Bronimy praw osób obwinionych o popełnienie wykroczenia, podejrzanych o popełnienie przestępstwa, zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych, oskarżonych i skazanych. Bierzemy czynny udział w sprawie od etapu dochodzenia lub śledztwa, aż do zakończenia postępowania przed sądem odwoławczym. W razie potrzeby reprezentujemy Klientów w postępowaniu kasacyjnym, wykonawczym oraz o wznowienie postępowania. Doradzamy w sprawach odszkodowawczych w związku z popełnieniem przestępstwa.

 

Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i środowisku, przestępstw przeciwko zdrowiu, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów, a także przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Doradzamy w sprawach karnoskarbowych.

Sprawy karne i wykroczenia
Masz pytania do nas?
Kontakt