Oferta

Analizy prawne i doradztwo gospodarcze

Doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczymy bieżącą obsługę prawną obejmującą wszelkie aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorcy od prawa działalności gospodarczej i prawa spółek handlowych, poprzez prawo umów i prawo pracy, aż po prawne aspekty przygotowania i prowadzenia inwestycji, czy zagadnienia fuzji i przejęć. Mamy doświadczenie w sporach pomiędzy wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami. Doradzamy także w sprawach przygotowania umów sprzedaży udziałów lub akcji.

 

Pomagamy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów prawnych, uwzględniając specyfikę, w której działają. W razie potrzeby reprezentujemy ich interesy przed organami administracji państwowej lub w sądzie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie procesowe.

 

Przygotowujemy analizy prawne wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej oraz audyty prawne z całości działalności takich podmiotów. Mamy doświadczenie w przygotowaniu analiz prawnych przed zaoferowaniem do zbycia akcji lub udziałów w spółkach Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

 

Świadczymy też usługi gospodarczego doradztwa prawnego, które obejmują ocenę ryzyka przy zawieraniu kontraktów, udział i doradztwo w negocjacjach oraz rozmowach handlowych. Przygotowujemy pisma, wnioski i odwołania w postępowaniach administracyjnych.

 

Zajmujemy się też przygotowywaniem wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminów przedsiębiorstwa, jego zarządu i rady nadzorczej, regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania oraz obiegu dokumentów. Doradzamy w sprawach połączenia i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Analizy prawne i doradztwo gospodarcze
Masz pytania do nas?
Kontakt